I: CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG AN AN 

  - Đại diện            : Bà Nguyễn Phương Trúc               Chức vụ: Giám Đốc

  - Địa chỉ              : 70/32 Nguyễn Háo Vĩnh, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp.HCM

  - Điện thoại         : 0902418123        

  - Mã số thuế        : 0314922090

  - Mail                   : quatanganan1@gmail.com

 

  * Ngân Hàng Vietcombank

                       - Tên tài khoản   : CTY TNHH QUA TANG AN AN

                       - Số tài khoản     : 0441000762506

                       - Tại ngân hàng  : Ngân hàng Ngoại Thương Thành Phố Hồ Chí Minh ( Vietcombank) CN Tân Bình

 

* Ngân hàng ACB

                       - Tên tài khoản   : CTY TNHH QUA TANG AN AN

                       - Số tài khoản     : 1230208

                       - Tại ngân hàng  : Ngân hàng ACB Chi nhánh Tân Bình

 

II: QUÀ TẶNG AN AN ( Xuất hóa đơn trực tiếp )

- Địa chỉ         : 70/32 Nguyễn Háo Vĩnh, Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM

-  Điện thoại  : 0902418123                                  

- MST             : 0315025791

- Đại diện       : Nguyễn Phương Trúc                     Chức vụ: Chủ cơ sở

 

* Ngân hàng Techcombank

- Tên tài khoản: NGUYEN PHUONG TRUC - QUA TANG AN AN

- Số tài khoản: 19134572449014

- Tại Ngân hàng: Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Tân Bình

 

* Ngân hàng ACB: 

- Tên tài khoản: QUA TANG AN AN 

- Số tài khoản: 1234208

- ACB chi nhánh Hòa Hưng

 

III: Thông tin tài khoản cá nhân - Vietcombank.

-  Tên tài khoản: Nguyễn Phương Trúc.

-  Số tài khoản: 0071005122337

-  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình – Pgd Tân Sơn Nhì.

 

IV: Thông tin tài khoản cá nhân -  Techcombank

-  Tên tài khoản: Nguyễn Phương Trúc.

-  Số tài khoản: 19034572449028

-  Ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Bình

 

V: Thông tin tài khoản cá nhân - ACB

- Tên tài khoản: Nguyen Phuong Truc.

- Số tài khoản: 17218127

- ACB chi nhánh Hòa Hưng